Φορτηγά, λεωφορεία και βαρεά μηχανήματα μικτών στόλων